Skip to content

Комерційний акт складається для підтвердження

Скачать комерційний акт складається для підтвердження txt

У комерційному акті повинні міститися. До складання комерційного акта притягуються такі особи: • ті, хто виявив несправність вантажу чи багажу; • отримувач багажу чи вантажу. складається для посвідчення таких обставин: а) невідповідності найменування, маси і кільк ості місць вантажу, багажу чи вантажобагажу натурою для даними, зазначеними у трансп.

Комерційний акт - важливий юридичний підтвердження великої доказової сили для визначення, відповідальності за втрату, псування та ушкодження акт - складають, щоб засвідчити  Якщо комерційний акт складається на станції відправлення або проміжній, то другий примірник комерційний прикладається до перевізних документів і прямує до станції призначення. КОМЕРЦІЙНІ АКТИ - документи, акт складають у разі невідповідності між фактично отриманим вантажем і даними, зазначеними у перевізному документі за назвою, масою!

Акти складають складається ревізії підприємства або окремих посадових осіб, при виявленні дефектів, недостачі, при передаванні-прийманні справ, при проведенні випробувань нових виробів і комерційний, при прийомі закінчених об'єктів, при обстеженні, підтвердження документів на знищення, на списання господарського інвентарю, устаткування, інструментів, при нещасних випадках тощо.

Комерційні акти, складається встановлюють факти ушкодження, псування або недостачі вантажу чи інших порушень правил транспортування, складають на типографському бланку-зразку, заповнюють без для, підчищень, закреслень.

Комерційний акт складається для засвідчення:1) невідповідності між найменуванням, масою або кількістю місць вантажу або багажу в натурі і даними, зазначеними у перевізному документі;2) пошкодження або зіпсуття вантажу або багажу;3) виявлення вантажу або багажу без документів, а також документів без вантажу або багажу;4) повернення перевізнику викраденого вантажу або багажу.  Комерційний акт складається для засвідчення: 1) невідповідності між найменуванням, масою або кількістю місць вантажу або багажу в натурі і даними, зазначеними у перевізному документі; 2) пошкодження або зіпсуття вантажу або багажу.

АКТ – документ, складений декількома особами, що підтверджує встановлені факти або події (Додаток 9). Акти складають при ревізії підприємства або окремих посадових осіб, при виявленні дефектів, недостачі, при передаванні-прийманні справ, при проведенні випробувань нових виробів і зразків, при прийомі закінчених об'єктів, при обстеженні, здаванні документів на знищення, на списання господарського інвентарю, устаткування, інструментів, при нещасних випадках тощо.  Комерційні акти, що встановлюють факти ушкодження, псування або недостачі вантажу чи інших порушень правил транспортування, складають на типографському бланку-зразку, заповнюють без виправлень, підчищень, закреслень.

Комерці́йний акт — офіційний дво- чи багатосторонній документ, який складається у разі виникнення суперечностей між договірними сторонами при транспортуванні товарів або при виявленні в пункті призначення нестачі, пошкоджень чи псування вантажу. В комерційному акті зазначаються вид, характер, обсяги виявленої невідповідності фактичного стану вантажів до показників, зазначних у документах товаровідвантажувача, транспортувальника чи товароодержувача.

КОМЕРЦІЙНИЙ АКТ. - документ, яким посвідчуються обставини, що можуть бути підставою для матеріальної відповідальності перевізника, вантажовідправника, вантажоодержувача, пасажира за договором перевезення. За Статутом залізниць України (ст. ), напр., К. а. складається для посвідчення таких обставин: а) невідповідності найменування, маси і кільк ості місць вантажу, багажу чи вантажобагажу натурою з даними, зазначеними у трансп.

док-тах; б) у разі виявлення вантажу, багажу чи вантажобагажу без док-тів або, навпаки, док-тів без вантажу (багажу, вантажобагажу); в) їх псування чи пошкодження; г).

Складання комерційного акту. Відповідно до ст. Статуту обставини не можуть служити підставою для матеріальної відповідності залізниці відправників і одержувачів вантажів, пасажирів, засвідчує комерційний акт (форми ГУ) або акт загальної форми (форма ГУ), складені на станціях.  Комерційний акт - важливий юридичний документ великої доказової сили для визначення, відповідальності за втрату, псування та ушкодження вантажу - складають, щоб засвідчити  Якщо комерційний акт складається на станції відправлення або проміжній, то другий примірник його прикладається до перевізних документів і прямує до станції призначення.

Комерційний акт складається для. - засвідчення нестачі, - псування чи пошкодження вантажу або багажу  Акт складає перевізник, якщо він сам виявить зазначені раніше обставини або їх наявність підтверджується відправником чи одержувачем вантажу.

Необґрунтовану відмову перевізника скласти комерційний акт можна оскаржити у встановленому порядку. В цьому разі приймання вантажу слід оформити відповідно до Правил про порядок приймання продукції та товарів за кількістю і якістю, що діють при поставці, контрактації тощо. За всіма видами перевезень передбачено обов'язковий претензійний порядок розв'язання спорів. Читайте також. Якщо комерційний акт складається на станції відправлення або на попутній станції, то другий примірник акта додається до перевізних документів.

Про складений комерційний акт проставляється відмітка у перевізних документах у порядку, визначеному правилами оформлення перевізних документів. (абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства транспорту України від р. N 54, наказом Міністерства інфраструктури України від р. N ).  У разі складання комерційних актів за участю одержувачів для вантажів, що прибули в справних вагонах з непошкодженими пломбами (ЗПП), пломби і ЗПП, зняті з цих вагонів, після підписання акта одержувачем залишаються у залізниці.

Комерційний акт складають одразу після виявлення обставин, що потребують їхнього задоволення посадовими особами, спеціально уповноваженими для цього. До складання комерційного акта притягуються такі особи: • ті, хто виявив несправність вантажу чи багажу; • отримувач багажу чи вантажу. Комерційний акт підписується начальником аеропорту або особою, що його заміняє, а також посадовими особами (не менш як двома), що брали участь у засвідченні виявленого факту при перевірці багажу чи вантажу.

Пред'явленню до перевізника позову, що випливає з повітряного перевезення пасажира, багажу, обов'.

doc, EPUB, doc, EPUB