Skip to content

Акт ревізійної комісії

Скачать акт ревізійної комісії fb2

Акт перевірки за рік. Один примірник надано Голові правління ОСББ, другий примірник зберігатиметься в ревізійної ревізійної комісії ОСББ. Складання актів доручається комісіям, які затверджуються або наказами керівництва, або розпорядчими комісії вищих організацій. Голова акт - Калініченко І.В. Акт ревізії – це - .

№ _13_ Акт ревізії, його зміст та порядок складання: Нормативними актами про фінансово-господарський контроль та нормами цивільного права передбачено, що результати ревізії оформляють актом, який підписують керівник і головний бухгалтер підприємства діяльність якого підлягає контролю.

Акт ревізії – це - -. Акт ревізійної комісії. 29 Сер • Коментарів: 4. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ОСББ співвласники на загальних зборах можуть: 1) обрати із числа співвласників ревізійну комісію (ревізора).

або 2) прийняти рішення про залучення аудитора. Кількість членів ревізійної комісії, порядок її діяльності затверджуються загальними зборами ОСББ. Акт ревізії фінансово-господарської діяльності і його зразок або бланк складання, каси установи, магазину, організації чи підприємства. Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ "ТВК" за період з р. по р. Пояснення. до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності. ОСББ "ТВК" за період з р. по р.  Пропозиції Ревізійної комісії: 1.

Дотримання положень Статуту ОСББ. - В обов'язковому порядку Правління дотримується положень Статуту ОСББ «ТВК – ». Інформація для розвитку ОСББ. Ревізійна комісія ОСББ. Акт ревізійної комісії. Про ревізійну комісію. Зразок акта ревізійної комісії.

Попередня сторінка. Останні новини. Депутати внесли зміни до міського бюджету. Документування результатів контролю використовується при оформленні контрольних дій на момент перевірки проміжними робочими документами перевіряючих та безпосередньо при складанні основного висновку (акта) ревізійної комісії за результатами перевірки.  Підсумковим документом, де узагальнюються результати ревізії (перевірки) виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства, є висновок (акт) ревізійної комісії.

ПОЛОЖЕННЯ про ревізійну комісію відкритого акціонерного товариства. "_" 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.  Ревізійна комісія АТ здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації АТ, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень. Ревізійна комісія АТ проводить службові розслідування за рішенням загальних зборів акціонерів або спостережної ради АТ. Образец акта ревизии. Название профсоюзной организации УТВЕРЖДЕНО.

На заседании ревизионной комиссии. Протокол № _. от «___»_20__р. АКТ. «____»_20_г.  назначение материально-ответственных лиц).

(Приложить к акту «Акт ревизии денежных средств» и. сличительную ведомость по материальным ценностям). 4. Бухгалтерский учет и отчетность.

fb2, EPUB, txt, doc