Skip to content

Акт про прийняття до бібліотеки документів у дарунок

Скачать акт про прийняття до бібліотеки документів у дарунок PDF

№/  Зошит обліку подарункових видань (до оформлення актів на прийняття документів, прийнятих в дарунок, обліковувати такі надходження в «Зошиті обліку подарункових видань»):. · Лист Державного казначейства України «Про віднесення до бібліотечних фондів» від р.

інвентарізаціоною комісією в складі  Читачі повинні дбайливо ставитись до одержаних в бібліотеці книг та документів документів, не робити на них ніяких про, не виривати і не загинати сторінок, не виносити з приміщення бібліотеки, якщо вони не записані у формулярі, повертати їх у встановлений термін; - не дарунок розстановку фонду на прийняття з відкритим доступом, не виймати карток з каталогів та картотек.

Направлення акту виконаних робіт по трудовій угоді контрагенту. В такому разі оцінювання бібліотеки проводить комісія з роботи з фондами. Це можуть бути заяви або пояснювальні записки працівників, в яких детально пояснюються причини розбіжностей, зазначається чи винен у тому, що сталося працівник, і проставляється дата складання документа. Зразок акту виконаних робіт по трудовій акт скачать.

Критерії оцінки документів При визначенні ціни документа, що вперше надійшов до бібліотеки, до уваги береться: поліграфічне та художнє оформлення; - рік видання  В зв’язку з необхідністю оприбуткування та обліку друкованих видань, що надходять до бібліотеки без зазначення вартості у вигляді подарунків, спонсорської допомоги та інше НАКАЗУЮ: 1.

Створити комісію з проведення оцінки та встановлення вартості літератури, що надійшла до бібліотеки в такому складі: (П.І.Б., посада), голова комісії.

АКТ №. Про прийняття до фонду бібліотеки літератури. поверненої взамін загубленої. Складений «____» _ 20___ р. інвентарізаціоною комісією в складі  Читачі повинні дбайливо ставитись до одержаних в бібліотеці книг та інших документів, не робити на них ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінок, не виносити з приміщення бібліотеки, якщо вони не записані у формулярі, повертати їх у встановлений термін; - не порушувати розстановку фонду на полицях з відкритим доступом, не виймати карток з каталогів та картотек.

· Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від р. № 22, зареєстрована в Міністерстві юстиції України р. за № / · Міждержавний стандарт гост «Бібліотечна статистика». · Лист Державного казначейства України «Про віднесення до бібліотечних фондів» від р. №/  Зошит обліку подарункових видань (до оформлення актів на прийняття документів, прийнятих в дарунок, обліковувати такі надходження в «Зошиті обліку подарункових видань»): так.

Картки обліку аркушевих видань: ні. Реєстраційні картки руху підручників і навчальних посібників бібліотечного фонду: так. За підсумками інвентаризації складається акт у двох примірниках. До акта подається список книжок, які знаходяться на балансі бібліотеки, але під час інвентаризації виявилися відсутніми. У разі виявлення розбіжностей інвентаризаційна комісія повинна отримати від матеріально відповідальних осіб письмові пояснення. Це можуть бути заяви або пояснювальні записки працівників, в яких детально пояснюються причини розбіжностей, зазначається чи винен у тому, що сталося працівник, і проставляється дата складання документа.  про прийняття до бібліотеки документів у дарунок.

Цей акт складено «____» _ 20_____р. комісією у складі. Тип: Інструкція; Size: 1 Mb.; Данний збірник стане орієнтиром у веденні документації шкільної бібліотеки та організації її роботи. Акт виконання робіт по трудовій угоді, зразок акту виконаних робіт по трудовій угоді бланк скачать. Акт виконання робіт по по трудовій угоді в судовій практиці. Бухгалтерські вимоги до оформлення акту виконаних робіт по трудовій угоді. Значення акту виконаних робіт по трудовій угоді в суді.

Зразок акту виконаних робіт по трудовій угоді скачать. Направлення акту виконаних робіт по трудовій угоді контрагенту. Оформлення акту виконаних робіт по трудовій угоді порядок. прийняття >до >бібліотеки >у >дарунок > Документи, >бібліотека/№1,стор. kb. 1 стр. Бібліотека приймає документи в дарунок без гарантії включення всіх видань в основний фонд на постійне зберігання.

Беззастережно включаються до фонду незалежно від наявності в бібліотеці та інших критеріїв наступні види подарованих документів  Відбір документів, отриманих від дарувальника, здійснює експертна комісія з питань відбору документів у процесі комплектування бібліотечних фондів, яка, керуючись критеріями відбору, має право не включати отримані від дарувальника документи до фонду Бібліотеки, про що повідомляється дарувальнику. Бібліотека має право передати частину видань в інші установи або розпорядитися ними на свій розсуд.

EPUB, EPUB, doc, rtf