Skip to content

Акт приймання продукції товарів за кількістю та якістю заповнений

Скачать акт приймання продукції товарів за кількістю та якістю заповнений PDF

Попередня приймання здійснюється: На складі постачальника перед вантаженням і відправкою в адресу вантажоодержувача (покупця); акт При раскредітованіе перевізних документів; - При оформленні видачі вантажу якістю органів трансп. У разі виявлення неякісної продукції, нестачі продукції (товарів) складається акт (додаток ЗО, 31,32).

Приймання товарів за кількістю - це встановлення точного кількості товару, який надійшов і його відповідності даним супровідних документів, що передбачає виконання наступних операцій: договор перевозки ответственность тарних місць товарів розтину; розтин тари; підрахунок кількості одиниць (зважування товарів); звірка кількістю супровідними продукції.

Організація приймання продовольчих товарів за якістю та кількістю. Документальне оформлення результатів приймання (складання акта приймання) одного дня за одним або кількома платіжними документами. Вантажоотримувач зобов'язаний забезпечити приймання приймання (товарів) за якістю й кількістю відповідно до стандартів, технічних умов, інструкцій П-6 таП-7, інших обов'язкових правил і договорів.

При прийманні товарів за кількістю перевіряється заповнений фактичної наявності товарів даним, що містяться в транспортних, супровідних та (або) розрахункових документах, а при прийманні їх за якістю і комплектності - вимогам до якості товарів, передбаченим сертифікатом і (або) договором.

Приймання товарів за кількістю і якістю повинне проводитися відповідно до умов укладених договорів купівлі-продажу, договорів поставки товарів, контрактів, інших видів угод.  в акті про встановлення розбіжностей за кількістю під час приймання товарів вказують такі дані: найменування продукції (вантажу), адреси відправника і отримувача; дата і номер: акта про нестачу, телеграми і телефонограми про виклик представника відправника (виготівника), рахунка-фактури і транспортної накладної, комерційного акта (якщо його склали); місце і час приймання товарів; дані про осіб, котрі брали участь у.

База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо. Приймання товарів за кількістю та якістю здійснюється, як правило, протягом 10 днів, а продукції, яка швидко псується, - протягом 24 годин з дати надходження товарів на склад одержувача. Акти приймання товарів за кількістю та якістю - це основні документи для пред'явлення претензій відповідальній за поставку товарів особі.

3. Формування первісної вартості товарів*. Згідно з П(С)БО 9, товари, незалежно від методики їх оперативного обліку (з торговою націнкою або без неї, з обліком ТЗВ або ж без них), відображаються в обліку за первісною вартістю. Своєчасна та правильна технологія приймання товарів за кількістю та якістю одна із основних умов забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей.  Основними нормативними документами для прийняття товарів є інструкція «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю» та інструкція «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю», а також «Положення про постачання товарів народного споживання».

Приймання товарів за кількістю - це встановлення точного кількості товару, який надійшов і його відповідності даним супровідних документів, що передбачає виконання наступних операцій: відбір тарних місць для розтину; розтин тари; підрахунок кількості одиниць (зважування товарів); звірка з супровідними документами.

Приймання товарів за кількістю здійснюється, як правило, шляхом суцільного підрахунку одиниць, заходи і маси товару в даної партії (за винятком товарів у фабричній упаковці), проте допускається і вибіркова перевірка кількості товарів. Работа по теме: Dodatok_B (1). Глава: 4.Якість та кількість продукції.

Порядок прийому-передачі продукції за кількістю та якістю. ВУЗ: ДонГТУ. При прийманні товарів за кількістю перевіряється відповідність фактичної наявності товарів даним, що містяться в транспортних, супровідних та (або) розрахункових документах, а при прийманні їх за якістю і комплектності - вимогам до якості товарів, передбаченим сертифікатом і (або) договором.

Процес приймання товарів можна розділити на дві складові: попередню і заключну. 1. Попередня приймання здійснюється: На складі постачальника перед вантаженням і відправкою в адресу вантажоодержувача (покупця); - При раскредітованіе перевізних документів; - При оформленні видачі вантажу від органів трансп. Скачать бесплатно: Акт приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю. Скачать бесплатно: Акт приемки продукции (товаров) по количеству и качеству. Акт приймання продукції за якістю Акт приемки продукции по качеству.

Скачать Акт приймання продукції за якістю бесплатно. АКТ.  Кількість некомплектної продукції, перелік частин, вузлів і деталей, яких не вистачає, та їх вартість _. Номери ГОСТів, ДСТУ, технічних умов, креслення, зразків (еталонів), за якими здійснювалася перевірка якості продукції _.

EPUB, rtf, fb2, EPUB